Dopingmidler

Om steroider
Nogle vil gerne være store. Og med lidt hjælp fra steroider er der meget at vinde, meget hurtigt og meget let. Sådan er det faktisk. I starten. Men det paradoksale ved steroider er, at det man inderst inde gerne ville have til at vokse, ender med at blive mindre og mindre.

Fristende
Den første og den anden kur føles godt. Det kan godt være, der følger lidt bumser med, man får lidt svært ved at sove, og måske får man runde kinder af al den væske steroiderne binder i kroppen.
Men musklerne bliver større, man kan træne tungere og i længere tid af gangen, og der kommer hurtigt flere kilo på kroppen. Psykisk er man ovenpå. Man har overskud, energi, masser af træningsmotivation og ”pump” i musklerne. Og så er der al den opmærksomhed, man får fra de andre i centret. Både musklerne og selvtilliden vokser, og det giver en god følelse i maven.

– men farligt
Efter de første effektive kure er man nu både større og stærkere. Men når man tilfører kroppen store mængder syntetisk testosteron over lang tid, så påvirker det også de indre organer og især hjernen. Lunten kan pludselig være meget kort, også selvom det kun er en ligegyldig bagatel. Og det er overraskende, hvordan man mister kontrollen. 

Imellem kurene er energien til at træne ikke den samme, og væsken bliver ikke længere bundet i kroppen. Derfor er det svært at holde på de nye kilo. Selvom man træner og spiser, som man plejer, kan kroppen ikke danne muskler som før. Man har ikke så meget lyst til sex, og det kan være svært at få erektion, når testosteronniveauet er i bund.

Når kroppen svinder ind i pauserne, svinder selvtilliden også, og man kan blive angst og depressiv. Derfor er det svært at holde de lange pauser, som anbefales. Og endnu sværere helt at holde sig fra steroiderne, og lade det blive ved “bare den ene kur”. Har man først set og mærket, hvad steroiderne kan gøre, så vil mere have mere.

Tegn på steroidbrug
Der er mange signaler, man kan holde øje med, hvis man har mistanke om brug af anabole steroider. De enkelte ting alene er selvsagt ikke lig med et steroidbrug, men udviser et menneske flere af nedenstående tegn, bør det give anledning til ekstra opmærksomhed og bekymring.

Steroidbrugere adskiller sig især på to områder: 
Udseende
Det væsentligste og tydeligste tegn på et steroidbrug er en meget hurtig og kraftig vægtøgning – op til 10 kg. på 3 måneder med en samtidig meget lav fedtprocent, hvilket er umuligt at gøre uden steroider. Oftest er der tale om en uproportional muskeludvikling, hvor det især er skuldre, nakke og bryst der vokser, da dette er mest i fokus rent kosmetisk.
Steroider forårsager desuden ofte kraftig akne på ryg, skuldre og bryst.
Steroider kan derudover forårsage væskeophobninger i kroppen, hvilket betyder at steroidbrugeren ser meget oppustet ud, får et meget rundt hoved og ser ”blød” ud i muskulaturen, således at et tryk på huden kan efterlade et tydeligt mærke.

Adfærd
Steroidbrugere er sygeligt optaget af kroppens størrelse og deres fedtprocent. De er selvcentrerede og selvpromoverende. Med steroidbrug flyttes normen og idealet for en flot krop ofte i takt med brugen af steroider, og det at få store muskler bliver urealistisk vigtigt.
Steroidbrugere har ofte en kort lunte og bliver let irritable, opfarende og aggressive. 
Steroidbrugere har ofte et større forbrug af diverse præparater (medicin) for at reducere bivirkningerne. Alligevel bliver farerne og de kendte bivirkninger ved de anabole steroider ofte slået hen som overreaktioner og useriøs ”skræmmekampagne”. Det er en udbredt holdning blandt steroidbrugere, at man kun bliver ramt af bivirkninger, hvis man ikke forstår at gøre det rigtigt. 
Nogle tolker derudover det faktum, at de ikke oplever akutte bivirkninger, som fx akne, højt blodtryk og øget aggressivitet, som at de slet ikke får bivirkninger. Men mange bivirkninger er ikke synlige for det blotte øje, da det fx drejer sig om skader på organerne og psyken. Desuden er der tale om en akkumuleret risiko, som ikke nødvendigvis falder bort igen, selvom man stopper med at bruge steroider. Desuden ser man sjældent de alvorlige bivirkninger, da steroidbrugeren i givet fald stopper med at komme i fitnesscentret, enten fordi han skammer sig og derfor lægger afstand til miljøet, eller simpelthen fordi han ikke længere er i stand til at træne på grund af bivirkninger eller sygdomstilfælde forårsaget af steroidbruget, fx blodpropper eller hjerneblødning. 
Over tid kan hele steroidbrugerens sociale liv og interesser blive knyttet til træning, kost (diæter) og steroider. Han etablerer i den forbindelse nye sociale miljøer med andre steroidbrugere og mister interessen for sine øvrige omgivelser. Derfor kan han blive stadigt mere indadvendt og mere socialt isoleret, og samtidig bliver steroidbrugeren ofte sygeligt mistænksom, paranoid og jaloux i forhold til sin partner og hendes venner og veninder. 

Steroider og kriminalitet
En positiv dopingtest straffes med 2 års udelukkelse fra træning i fitnesscentre, der har en aftale med Anti Doping Danmark. Men besiddelse, køb og salg af anabole steroider og andre dopingstoffer er også en kriminel handling.

Besiddelse, køb og salg af steroider
Flere steroidbrugere udvikler ganske hurtigt et eget forbrug, som gør det oplagt for dem selv at anskaffe stofferne i større mængder og så tjene lidt ved at sælge videre til andre. 
I det øjeblik man enten køber anabole steroider eller væksthormon fra en dealer eller på nettet, eller sælger steroider eller andre stoffer, så begår man en kriminel og strafbar handling. Besiddelse, køb, salg m.m. af anabole steroider og andre dopingstoffer kan ved Lov om forbud mod visse dopingmidler straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 2 år.
Pr. d. 1. juli 2009 blev loven skærpet, så man nu kan idømmes 7 dages fængsel for distribution af selv mindre mængder dopingstoffer – også uanset om der har været penge imvolveret i udvekslingen. Samtidig betyder lovændringen, at der i tilfælde af sager vedrørende mængder over 1.000 enheder, hvor der allerede i dag idømmes fængselsstraf, skal ske en skærpelse af straffen.

Distributionen af en stor del af de dopingstoffer, der florerer i fitnesscentrene, har desuden rod i det stærkt kriminelle rockermiljø. Steroidernes rejse fra produktion til bruger går altså udelukkende via kriminelle hænder – både når det gælder import og salg. 

Positiv test i et kommercielt fitnesscenter

Sanktionerne for at teste positiv i forbindelse med en dopingkontrol i et kommercielt fitnesscenter (herunder centre medlem af DFHO).
Hvis du er medlem af et fitnesscenter, der har dopingkontrol, har du pligt til at deltage i en uanmeldt dopingkontrol foretaget af Anti Doping Danmarks kontrollanter. 

På Anti Doping Danmarks hjemmeside, www.antidoping.dk, kan du læse meget mere, både generelt og i detaljer.