Rusmiddelstrategi

Rusmiddelstrategien er udarbejdet i SSP regi i Næstved, et samarbejde der inkluderer Næstved Kommune, politiet, ungdomsuddannelserne, produktionsskolen, støttefunktioner i kommunalt regi og udskolingen
i folkeskolen.

Formålet med strategien er at forebygge og tage professionelt hånd om unge med et problematisk forhold til alkohol og stoffer i et forpligtende samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og øvrige involverede parter i SSP regi.

Udgangspunktet for strategien er, at rusmidler og undervisning ikke kan kombineres. Almindelige tobaksvarer dog her undtaget.

Rusmiddelstrategien er et led i kommunens og ungdomsuddannel- sernes målrettede indsats for, at rusmidler ikke skaber forhindringer for unge i at gennemføre deres uddannelse.

Alle involverede parter tager med denne rusmiddelstrategi et fælles ansvar for de rammer og retningslinjer, der bedst muligt forebygger og håndterer et problematisk rusmiddelforbrug og mistrivsel generelt blandt eleverne, således at de bedste betingelser for fagligt udbytte, personlig og social udvikling og et godt studiemiljø sikres i fællesskab.

Klik her og læs hele Rusmiddelstrategien